Allmosa till systersonen som vill gifta sig

Fråga: Min systerson är en ung man som studerar vid universitet och vill gifta sig. Skall jag ge honom min allmosa?

Svar: Om han vill gifta sig och behöver gifta sig och därtill inte klarar av att stå för utgifterna, så får du hjälpa honom med allmosan. I och med att han är fattig så är han berättigad till allmosan. Han behöver gifta sig, fruktar för sig själv och vill skydda sig själv. Det är ett samarbete om fromhet och gudsfruktan och en berättigad målgrupp till allmosan.