Allmosa till syskonen

Fråga: Vad är domen för att ge allmosa till syskonen?

Svar: Om de är fattiga har de mer rätt till allmosa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Välgörenhet till den fattige släktingen är både välgörenhet och bevarade släktband.”

Däri finns två belöningar; en för det bevarade släktbandet och en för biståndet till den fattige.