Allmosa till svärmoder och svåger

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (30)

Fråga: Får jag lov att betala allmosa till min svärmoder eller min svåger?

Svar: Ja, om de är i behov. Dock får man inte betala allmosor till föräldrar och avkommor. Du får inte betala allmosa till din fader och din fader får inte betala allmosa till dig.