Allmosa till svärdotter

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 119-120

Jag hörde Ahmad bli frågad om att svärfadern ger allmosa till sin svärdotter. Han svarade:

”Om han inte avser att gagna sin son med den, är det harmlöst.”