Allmosa till svaga troende

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en svag troende för att hans tro skall stärkas?

Svar: Därom tvista de lärde. Enligt mig är den mest övervägande åsikten att han får ta emot allmosor för att stärka sin tro ehuru han inte är något överhuvud. Han (ta´âlâ) sade:

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

”… och för att vinna hjärtan…”1

Om vi får betala allmosa till den fattige på grund av hans fysiska behov, kan det inte vara mindre tillåtet att betala den till den svage troende för att stärka hans tro. Ty stärkt tro är viktigare än näring till kroppen.

19:60