Allmosa till son och fader

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till släktingar som fadern och sonen?

Svar: Nej. Du får inte betala allmosa till din son eller till din fader. Det är inte tillåtet att betala allmosa till släktingar eftersom du måste försörja dem med din egendom i alla fall och inte med din allmosa.