Allmosa till skuldsatt son

Fråga: Får fadern betala allmosa till sin skuldsatte son så att han kan betala skulden?

Svar: Nej. Sonen får inte betala allmosa till fadern och fadern får inte betala allmosa till sonen.