Allmosa till skuldsatt fastighetsägare

Fråga: Det finns en man som är dränkt i skulder trots att han äger mark och fastigheter. Har han rätt till allmosa?

Svar: Varför säljer han inte sina fastigheter för att betala av lånet?

Fråga: Måste han sälja?

Svar: Han måste sälja. Vad säger du om fastigheterna är värda miljarder? Har han rätt till allmosa eftersom han är fattig?

Han måste sälja sina fastigheter för att betala tillbaka skulderna till människorna. Det är inte tillåtet att ge honom allmosa därför att han inte är fattig.