Allmosa till person i behov av medicin

Fråga: En person är sjuk och är i behov av medicin. Han har dock inte råd att köpa den. Får man betala allmosa till honom för det ändamålet?

Svar: Ja. Han är i behov. En person kan vara i behov av medicin, mat… Medicin är som mat och dryck.