Allmosa till onda muslimer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en muslim vars ondska befaras?

Svar: Om hans ondska befaras ska den avvärjas. Makthavaren får avvärja hans ondska. Ty han, till skillnad från den otrogne, är under makthavarens myndighet.