Allmosa till muslimska släktingar som inte ber

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 320-321

Fråga: Jag har muslimska släktingar utanför Saudiarabien som inte ber. De är fattiga. Får jag betala min allmosa till dem?

Svar: Om han menar att de är muslimer som inte ber i moskén, så är det inte motsägelsefull. Men om de inte ber alls, är det mycket motsägelsefullt. Islam och avsaknad bön går inte ihop. Utelämnad bön är otro som utesluter dess utelämnare ur religionen. Den som inte ber hädar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”1

Så om de inte ber alls, ska du inte ge dem. Du ska rentav bojkotta dem. Det enda undantaget är i så fall att du ger dem i hopp om vägledning såtillvida att du försöker vinna deras hjärtan på det sättet. I så fall hoppas jag att handlingen är harmlös.

1at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.