Allmosa till min moder

Fråga: Får jag betala allmosa till min moder sett till att jag inte försörjer henne? Visserligen lever min fader fortfarande, men han ger varken henne eller mina syskon tillräckligt.

Svar: Du får inte betala allmosa till din moder. Trots det måste du behandla henne väl och kompensera henne för din faders tillkortakommanden. Hon får också ta av din faders pengar för att täcka sina och sina barns rimliga behov.