Allmosa till min fattige broder

Fråga: Vad är domen för att jag betalar allmosa till min fattige broder?

Svar: Inga problem. Han har mer rätt till den; välgörenhet till och bevarat släktband med din behövande broder.