Allmosa till make och syskon

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 119

576 – Jag hörde Ahmad säga:

”Makan ska inte betala allmosa till sin make.”

Jag ställde honom den frågan flera gånger och varje gång gav han liknande svar.

Han blev frågad om allmosa till syskon varvid han svarade:

”Det går bra om inte syftet med det är att skydda sin egendom eller avvärja något negativt.”