Allmosa till kvinnas flygbiljett

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (18)

Fråga: Får man betala allmosa till en behövande person som kommer att bruka den för att finansiera sin familjs resa?

Svar: I och med att han är behövande och fattig och saknar förmåga att betala för sin frus biljett, får du betala allmosa till honom. Men om hon tänker resa utan Mahram, ska du inte betala den till honom. Ty det är samarbete om synd och fiendskap.