Allmosa till gift dotter

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fath-il-Madjîd (97)

Fråga: Får fadern betala allmosa till sin gifta dotter som bor med sin make?

Svar: Fadern får inte betala allmosa till sitt barn och barnet får inte betala allmosa till sin fader.