Allmosa till gatsopare

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till gatsopare?

Svar: Om du vet att de är fattiga, att deras lön är otillräcklig och att de är muslimer, ja. De har mer rätt till allmosa än andra.