Allmosa till fattig och utflyttad son

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/509)

701 – Jag frågade min fader om fadern får betala allmosa till sin son. Han svarade:

Nej.”

Jag frågade:

Om han inte lever under honom?”

Han svarade:

Nej.”

Jag sade:

Men om han är fattig?”

Han svarade:

Han ska inte ge till honom.”

Min fader sade:

Han ska inte betala allmosa till sin son, sonson, farförälder eller förälder ehuru allihopa är fattiga. Han får ge dem något annat än allmosa.”