Allmosa till faderns bostad och brudgåva

Fråga: Får jag betala min allmosa till min fader så att han kan köpa en bostad?

Svar: Nej. Fadern får inte betala allmosa till sonen och vice versa. Han får varken betala till sina avkommor eller fäder.

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en persons brudgåva?

Svar: Om han inte förmår betala brudgåva, får han bistås med allmosor. Det är harmlöst.