Allmosa till en enda person

Det finns lärda som säger att allmosan skall ges till alla fattiga i en stad och att den fördelas utmed ens förmåga.

Andra säger att det bara är obligatoriskt att ge allmosa till tre fattiga personer eftersom tre stycken är flertalsformens lägsta antal. Så om en person ger sin allmosa till tre fattiga är det korrekt att säga att han har gett allmosa till de fattiga.

Vissa säger att det räcker att man ger allmosa till en enda person. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Qabîsah:

”Vänta till dess att vi får välgörenhet som du kommer att få ta del av.”1

Detta är den kända åsikten hos Hanâbilah och att det är giltigt att ge sin allmosa till en enda fattig person. Dock är det bättre att fler fattiga tar del av allmosan.

1Muslim (1044).