Allmosa till dottern

Fråga: Får jag ge allmosa till min dotter eftersom hennes make inte försörjer henne?

Svar: Nej. Fadern får inte ge allmosa till sitt barn, oavsett om det är son eller dotter. Inte heller får barnet ge allmosa till sin förälder. Ge henne välgörenhet, men inte allmosa.