Allmosa till död mans skuld

Fråga: En skuldsatt man har dött. Är det tillåtet att betala hans lån med allmosor?

Svar: Den dödes skuld får inte betalas med allmosor. Men om han lånade pengar med avsikten att betala tillbaka lånet, betalar Allâh det åt honom.

Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1394-05-01