Allmosa till di-modern

Fråga: Får en man ge sin behövande di-moder allmosa?

Svar: Ja, om hon är fattig. Ge henne allmosa. Här har hon inte samma dom som den biologiska modern. Ge henne. Det spelar ingen roll om hon är din di-moder så länge hon är i behov.