Allmosa till di-modern och di-systern

Fråga: Får man betala allmosa till di-modern och di-systern?

Svar: De har rätt till allmosa om de tillhör allmosans berättigade målgrupper. Ty det är inte obligatoriskt att försörja di-modern och di-systern. De får som sagt erhålla allmosa förutsatt att de är berättigade.