Allmosa till blodspengar

Fråga: En person är ålagd att betala blodspengar men saknar förmåga på grund av fattigdom. Är det tillåtet att betala allmosa till honom i förväg?

Svar: Om blodspengarna är på grund av avsiktligt dråp, är det hans skyldighet att betala dem. Om dråpet är på grund av oavsiktligt eller tveksamt dråp, betalar hans anhöriga blodspengarna och inte han. Så om han är skyldig att betala blodspengar och fattig, är han berättigad till allmosa då han betraktas som skuldsatt.