Allmosa till blodspengar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: En person måste betala blodspengar men saknar pengar för att göra det. Är det tillåtet att betala allmosa till honom i förtid?

Svar: Om dråpet var avsiktligt, är det han som betalar blodspengarna. Om dråpet var oavsiktligt eller nästintill avsiktligt, betalar hans familj blodspengarna. Så om det är han som måste betala blodspengar och är fattig, är det tillåtet att bistå honom. Ty han tillhör de skuldsatta.