Allmosa till barnbarn

Fråga: Får jag betala allmosa till min dotterson som skall gifta sig och bygga sig ett hus?

Svar: Nej. Föräldern får inte betala allmosa till sitt barn. Farföräldern är förälder. Alltså är det inte tillåtet.