Allmosa till barn och föräldrar

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 119

575 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som betalar allmosa till sin son. Han svarade: ”Han ska varken ge allmosa till sin son, sonson eller dotterson, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om al-Hasan (radhiya Allâhu ´anh):

”Min son här är en mäster och Allâh kommer att ena två krigande muslimska grupper med honom.”[1]

Han kallade honom för son. Inte heller ska han betala den till sina föräldrar.

[1] al-Bukhârî (3/243).