Allmosa till avkomma och föräldrar

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa till anhöriga i form av avkomma och föräldrar?

Svar: Ej tillåtet. Avkommor får inte betala allmosa till föräldrar och föräldrar får inte betala allmosa till avkommor.