Allmosa till arbetslösa bröder

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: En rik man betalar allmosa till sina arbetslösa bröder. Är det tillåtet?

Svar: Ja. De har mer rätt till hans allmosa. Det vill säga om de är hans anhöriga och behövande. Välgörenhet till dem medför två belöningar: en för välgörenhet och en för bevarade släktband. De enda släktingar som inte får ge allmosor till varandra är föräldern till barnet och barnet till föräldern, ty de måste försörja varandra i alla fall. Sonen måste försörja sin behövande fader i alla fall. Han får inte nöja sig med att betala allmosa till honom. Fadern måste försörja sin behövande son i alla fall. Han får inte nöja sig med att betala allmosa till honom.