Allmosa till arbetsdugliga studenter

Fråga: Det finns arbetsdugliga studenter som är sysselsatta med kunskap. De hittar ingen möjlighet till arbete…

Svar: De förmår inte att arbeta eftersom de är sysselsatta med kunskap. Ge allmosa till dem. Det är harmlöst. Hjälp dem studera. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ge till Ahl-us-Suffah1.

1al-Qâdhî ´Iyâdh (rahimahullâh) sade: ”Suffah var en markis längst bak i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské som de fattiga sökte sig till. Därav namnet Ahl-us-Suffah.”