Allmosa till anställd som inte fått lön på sju månader

Fråga: En person arbetar på ett företag och har inte fått sin lön på sju månader. Får vi ge allmosa till honom?

Svar: Ja. Om han är i behov så får du ge till honom. Dels har han inte fått sin lön, dels är han i behov.