Allmosa på vinstaffär

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: En summa pengar har investerats i affärer varefter affärerna har gått med vinst. Ska allmosa betalas på kapitalet eller på vinsten?

Svar: På vinsten. Vinsten tillkommer kapitalet. Vinstaffärer tillkommer grundkapitalet. Därför ska allmosa betalas på vinsten och kapitalet.