Allmosa på utlånade pengar

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa på pengar utlånade till folk?

Svar: Om pengarna är utlånade till folk som har det bra ställt är det obligatoriskt att betala allmosa på dem varje år. Här har lånegivaren två val: antingen summerar han lånet till sin övriga egendom och betalar allmosa på allting tillsammans, eller också betalar han allmosa på lånen för sig när han väl får tillbaka dem.

Och om pengarna är utlånade till folk som har det svårt ställt, är det inte obligatoriskt att betala allmosa på dem. Men när han väl får tillbaka dem betalar han allmosa på dem för ett helt år. Det är den är övervägande åsikten.