Allmosa på utlånade pengar till ärliga lånetagare

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/530)

730 – Jag frågade min fader om en man som har lånat pengar till en pålitlig lånetagare:

Föredrar du att han betalar allmosa på dem eller först när han får tillbaka dem?”

Han svarade:

Han får betala allmosa på dem för de gångna åren först när han får tillbaka dem. Det rapporteras att ´Alî sade: ”Om han är ärlig betalar han allmosa på dem när han får tillbaka dem.”