Allmosa på utlånade pengar och ej mottagen brudgåva

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/530)

729 – Jag frågade min fader om en man som har lånat pengar till människor. Ska han betala allmosa på de pengarna årligen eller när han får tillbaka dem? Han svarade:

När han får tillbaka dem betalar han allmosa på dem. Detsamma gäller kvinnan som har sin brudgåva hos sin make; hon betalar allmosa på sin brudgåva för de gångna åren först när hon mottar den.”