Allmosa på uthyrda bilar och släp

Fråga: En man hyr ut bilar och släp till utlänningar. Skall han betala allmosa på dem?

Svar: Allmosa skall betalas på inkomsten, inte på de uthyrda bilarna. Detsamma gäller uthyrda lokaler; allmosa betalas inte på lokalerna utan på inkomsten.