Allmosa på uppgrävningar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade att 1/5 ska betalas i allmosa på uppgrävningar, oavsett material och mängd. Betyder det att uppgrävningar saknar en ansedd åläggande gräns (النصاب)?

Svar: Ja. De saknar åläggande gräns, oavsett om mängden är liten eller stor. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade 1/5 på uppgrävningar utan att detaljera.