Allmosa på uppgrävd skatt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/88)

Fråga: Vad är domen för allmosa på uppgrävd skatt?

Svar: Om skatten är ny räknas den som hittegods. I så fall får finnaren tillkännage den ett helt år. Antingen hör ägaren av sig eller också behåller han den. Och om skatten är så pass gammal att finnaren anar starkt att ingen samtid människa är dess ägare, behåller han den. Däremot måste han betala en femtedel av den i allmosa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En femtedel betalas på uppgrävd skatt.”1

1al-Bukhârî (1499) och Muslim (1710).