Allmosa på sparade pengar till giftermål och husbygge

Fråga: Skall allmosa betalas på pengar sparade till giftermål och husbygge?

Svar: Ja, så länge pengarna uppnår den förpliktigande gränsen under ett helt år. Det är inget krav att pengar är ämnade för handel eller något annat för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa på dem. När det finns pengar, guld eller silver och allt vad det innebär och mängden uppnår den förpliktigande summan under ett helt år, blir det obligatoriskt att betala allmosa i alla fall.