Allmosa på ryska kor

Fråga: I Ryssland är korna ute och betar nästan halva året. Den andra halvan matar vi dem. Ska allmosa betalas på dem?

Svar: Nej. Så länge korna inte betar minst halva året så ska allmosa inte betalas på dem.