Allmosa på pengar till husbygge

Fråga: Vi har sålt vårt enda hus. En del av vinsten har gått till markköp och en annan del skall gå till vårt husbygge. Ett helt år har gått sedan vi sålde huset. Skall allmosa betalas på pengarna?

Svar: Ja. Allmosa skall betalas på pengar fastän de är ämnade för giftermål, husköp eller försörjning. Så länge de uppnår den obligatoriska summan och har funnits ett helt år, betalas allmosa på dem.

Jag vill passa på och understryka att det är tillåtet att betala allmosa till personen som vill gifta sig men inte har råd att göra det, även om han skulle få hela brudgåvan. Giftermål är inte bara ett behov utan en nöd. Om vi känner ungdomar som vill gifta sig men inte har råd att göra det, så får vi betala våra allmosor till dem så att de kan gifta sig. Det har Allâh låtit dem erhålla när Han sade:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ

”Välgörenheten är avsedd enbart för de fattiga och de nödställda…”1

19:60