Allmosa på pengar som samlas till giftermål

Publicerad: 2011-02-06
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Akhtâ’ fîs-Siyâm”

Fråga: Jag har en summa pengar som man skall betala allmosan på och det har gått ett år. Jag har samlat ihop dessa pengar för att kunna gifta mig. Skall allmosan betalas på dem? Skall allmosan även betalas på de pengar som har adderats därtill?

Svar: Ja, det råder det inga tvivel om. Så länge summan är nådd och det har gått ett år, åläggs man att betala allmosa på dem oavsett om de är till försörjning, giftermål, husköp, bilköp eller någonting annat.

Kommer det en ny summa och du vill påskynda dess allmosa med den föregående allmosan, så är det bättre och bekvämare för dig. Och om du vill betala dess allmosa för sig efter att ett år har gått, är ingen skada skedd.