Allmosa på pengar på sparkonto

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/177-178)

Fråga: Jag har pengar på mitt sparkonto som jag använder för att försörja mitt hushåll? Måste jag betala allmosa på dem?

Svar: Ja, det måste du göra efter att ett helt år har gått. Så länge själva egendomen åligger allmosa är det inget villkor att den är ämnad för handel. Därför måste man betala allmosa på skörd och sädesslag ehuru de inte är ämnade för handel. En person som exempelvis äger en mängd palmer som uppnår den åliggande gränsen måste betala allmosa på deras dadlar ehuru han försörjer sig på dem. Detsamma gäller allting annat som åligger allmosa ehuru det inte är ämnat för handel. Också pengar måste det betalas allmosa på ändock de inte är ämnade för handel. Alltså måste du betala allmosa på din lön som du försörjer dig på förutsatt att ett helt har gått och summan är åliggande.

Här finns dock en sak som många finner problematisk; en inkomst fordrar att den stiger och sjunker under månadens gång, vilket i sig medför ovisshet om tiden då det blir obligatoriskt att betala allmosa. Om egendomen håller sig ovanför den åliggande mängden ett helt år, är det bäst att utgå från datumet då den åliggande mängden först uppnåddes. Ett helt år efteråt betalas allmosa på den summan. Det innebär att den egendom som funnits ett helt år betalas i tid medan all annan egendom som adderats under årets gång betalas i förskott, vilket är harmlöst. Detta tillvägagångssätt är enklare än att betala månadsvis allmosa.