Allmosa på pant och lån

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/34)

Fråga: Är det obligatoriskt att betala allmosa på pantsatt egendom? Betalas allmosa på lån?

Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa på pantsatt egendom om själva egendomen är föremål för allmosa. Dock ska det hela vara överenskommet mellan pantaren och indrivaren. Så om pantaren lämnar in lamm i pant (lamm är ju föremål för allmosa), måste han betala allmosa på lammen. Pant häver inte allmosans plikt. Han ska betala allmosa på lammen, men med indrivarens tillstånd.

Vad lån beträffar, så ska den rike långivaren betala allmosa på lån varje år. Den fattige långivaren betalar inte allmosa på lånet om det så tar tio år innan hans lån återbetalas. Det är först när han får tillbaka lånet som han betalar allmosa på det. I så fall betalar han allmosa för bara ett år.