Allmosa på olivolja

Publicerad: 2011-03-17
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Innâ kafaynâk”
Datum: 1429-02-21/2008-02-28

Fråga: Hur betalas allmosa på olivolja? Är det när den pressas eller efter ett år?

Svar: Allmosa betalas inte på olivolja. Det enda undantaget är om man handlar med den. I detta fall betalar man allmosa på dess värde efter ett år. Men om man bara har den till eget bruk, betalar man inte allmosa på den.