Allmosa på oanvänd mark

Fråga: Jag äger en bit mark i fall jag skulle behöva den i framtiden. Marken används inte till något. Måste jag betala allmosa på den?

Svar: Nej. Allmosa betalas bara på handelsvaror om de är ämnade för handel. Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på mark, fastigheter, bilar, möbler och annat så länge de inte är ämnade för handel. I ditt fall är det inte obligatoriskt att betala allmosa på marken.