Allmosa på nötkreatur

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh (1/179)

Den andra: Nötkreatur. Allmosan betalas först på nötkreatur när de är trettio stycken. I detta fall är allmosan en ettårig kalv, hane som hona.

När korna blir fyrtio stycken, betalar man en tvåårig kalv.

När korna blir sextio stycken, betalar man två ettåriga kalvar.

När korna blir sjuttio stycken, betalar man en ettårig kalv och en tvåårig kalv.

Därefter betalar man en ettårig kalv för vart trettionde ko och en tvåårig kalv för vart fyrtionde ko.


30 kor = 1 ettårig kalv

40 kor = 1 tvåårig kalv

60 kor = 2 ettåriga kalvar

70 kor = 1 ettårig kalv och 1 tvåårig kalv