Allmosa på mark

Publicerad: 2011-02-06
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Akhtâ’ fîs-Siyâm”

Fråga: En man äger mark och avser att sälja den om han blir i behov av pengar. Skall han betala allmosa på den marken om det rör sig om flera år?

Svar: Ja, om han avser att sälja den då det är en vara. Det är obligatoriskt att betala allmosa på den varje gång som ett år går. Han skall betala allmosa på det värde som det har efter varje år som går.