Allmosa på mark ämnad för framtida boende

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/235)

Fråga: Betalas allmosa på mark ämnad för framtida boende?

Svar: Allmosa betalas inte på mark ämnad för bygge eller uthyrning. Dock betalas allmosa på inkomsten från hyran efter ett helt år.